İstifadə qaydaları

Diqqət!

Sayta daxil olan hər bir istifadəçi aşağıda qeyd olunmuş qaydaları qəbul etmiş olur.
Bu qaydalara istifadəçilər xəbərdarlıq edilmədən əlavə edilə, dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər.

Ümumi qaydalar

EURONET tərəfindən saytda yerləşdirilən istənilən informasiya, mətn, qiymətlər, şəkil, video, portfolio və digər elektron materiallar EURONET şirkətinə, həmçinin konkret işin sifarişçisi olan hüquqi sahiblərə məxsusdur.

Saytda yerləşdirilən bütün informasiya yalnız ilkin tanışlıq məqsədilə nümayiş etdirilir və istifadəçiləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə və ya pozula bilər.

Saytda yerləşdirilən bütün informasiya və materiallardan EURONET şirkətinin YAZILI icazəsi olmadan hər hansı bir şəkildə istifadə edilməsi qəti qadağandır və Azərbaycan Respulikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən qanunla qorunur.

Bir daha – Bütün hüquqlar qorunur.

© EURONET – Bulud Texnologiyaları, Peşəkər Kibertəhlükəsizlik və Şəbəkə Xidmətləri
Azərbaycan, Bakı şəhəri