Kibertəhlükəsizlik

Şirkətimiz genişlənən İnformasiya texnologiyaları sektorunda risklərin dəyərləndirilməsi və təhlükəsizliklərin yüksək səviyyədə təmin edilməsi xidmətini təqdim edir. Tərəfimizdən beynəlxalq İT standart və texniki tələblər əsasında Server və Şəbəkələrdə audit keçirilir, qüsurlar aşkarlanaraq aradan qaldırılır, nəticələrə aid konsaltinq xarakterli tövsiyələr verilir.

Kibertəhlükəsizlik xidməti tətbiq olunacaq standartlar nəzərə alınmaqla tövsiyə dokumentasiyalarını, risklərin qiymətləndirilməsi və baş verə biləcək fəsadların qarşısının alınmasına dair məsləhətləri əhatə edir. Şirkətimiz kiber hücumların təsirinin minimuma endirilməsinə dair maarifləndirmə proqramlarını da təşkil edir.

Audit və məlumatlandırma
 1. Bulud şəbəkənin auditi
  Bulud serverlər və digər şəbəkə avadanlıqlarını əhatə edəcək Bulud Şəbəkənin təhlükəsizlik auditi
  1200₼-dan
 2. Bulud serverin auditi
  Bulud serverin təhlükəsizlik durumuna dair auditi
  900₼-dan
 3. Müdaxilə faktının təyin edilməsi
  Bulud serverə kənar müdaxilə faktının təyin edilməsi və fəsadların aradan qaldırılmasına dair təlimatlar
  1800₼-dan
 4. Kənar müdaxilədən qorunma
  Bulud serverin kənar müdaxilələrdən qorunması, təhlükəsizliyini təmin edəcək həllərin tətbiqi
  1200₼-dan
 5. Texniki personalın auditi
  Texniki personalın informasiya təhlükəsizliyi bilikləri və hazırlıqlarının auditi
  1800₼-dan
 6. Risklərin dəyərləndirilməsi, hesabatlar
  Korporativ təhlükəsizlik risklərinin dəyərləndirilməsi, planlamalar və tətbiqinə dair hesabatlar
  1200₼-dan
Konsaltinq və təlimatlar
 1. Bulud şəbəkə üzrə konsaltinq
  Bulud şəbəkənin qurulması, təhlükəsiz fəaliyyətinə dair təlimatlar və müvafiq konsaltinq
  1800₼-dan
 2. Bulud server üzrə konsaltinq
  Bulud serverin təhlükəsiz fəaliyyətinə dair təlimatlar və müvafiq konsaltinq
  900₼-dan
 3. Texniki personalın konsaltinqi
  Texniki personalın korporativ informasiya təhlükəsizliyinə dair təlimatlandırılması, konsaltinqi
  1800₼-dan
 4. Təhlükəsizlik dəstəyi xidməti
  Korporativ texniki təhlükəsizliyə dair virtual müştəri xidməti, dəstək və nəzarət
  aylıq 450₼

Biz, həmçinin, kibertəhlükəsizlik xidməti çərçivəsində şirkətin veb infrastrukturu, xidmət çeşidi və tətbiqlərində ehtimal edilən boşluqlar, kod səhvləri və çatışmamazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılmasını təmin edirik.

Yuxarıda göstərilən xidmət və qiymətlər yalnız tərəfimizdən təqdim edilən bulud server və şəbəkələri əhatə edir. Kənar server və şəbəkələr üçün sorğular fərdi olaraq baxılır və qiymətlər fərqlənə bilər. Sifariş üçün SİFARİŞ FORMASINI doldurmanız xahiş olunur.

Kampaniyalar
nginx
bulud veb serverləri
75₼-dan
endirim
e-poçt serverlər
20% endirim
bulud
bulud serverlərdə
25% endirim
windowsbaku
bulud serverləri
110₼-dan
bulud serverlərdə
320₼-dan
bütün xidmətlərə
25% endirim
korporativ e-poçt
75₼-dan
bulud serverləri
110₼-dan
kiçik təşkilatlar üçün
100₼-dan