Şirkətimiz genişlənən informasiya texnologiyaları sektorunda risklərin dəyərləndirilməsi və təhlükəsizliklərin yüksək səviyyədə təmin edilməsi xidmətini təqdim edir. Tərəfimizdən beynəlxalq İT standart və texniki tələblər əsasında server və şəbəkələrdə audit keçirilir, qüsurlar aşkarlanaraq aradan qaldırılır, nəticələrə aid konsaltinq xarakterli tövsiyələr verilir.

Kibertəhlükəsizlik xidməti tətbiq olunacaq standartlar nəzərə alınmaqla tövsiyə dokumentasiyalarını, risklərin qiymətləndirilməsi və baş verə biləcək fəsadların qarşısının alınmasına dair məsləhətləri əhatə edir. Şirkətimiz kiber hücumların təsirinin minimuma endirilməsinə dair maarifləndirmə proqramlarını da təşkil edir.

Audit və analitika
 1. Bulud şəbəkənin auditi
  Bulud serverlər və digər şəbəkə avadanlıqlarını əhatə edəcək bulud tipli şəbəkənin təhlükəsizlik auditi
  1999₼-dan
 2. Bulud serverin auditi
  Bulud serverin təhlükəsizlik, stress situasiyalar və dayanıqlıq durumuna dair auditi
  1599₼-dan
 3. Bulud server üzrə kiberanalitika
  Bulud serverə kənar müdaxilə faktının təyin edilməsi və müdaxilənin fəsadlarını aradan qaldırılmasına dair təlimatlar
  2799₼-dan
 4. Serverdəki hesablar üzrə kiberanalitika
  Hesab və məlumat oğruları tərəfindən edilən müdaxilə faktlarının, hərəkət xronologiyasının aşkar edilməsi
  2499₼-dan
 5. Texniki personalın auditi
  Personalın informasiya təhlükəsizliyi bilikləri, stressə davamlığı və texniki hazırlıqlarının auditi
  2799₼-dan
 6. Risklərin dəyərləndirilməsi, hesabatlar
  Korporativ təhlükəsizlik risklərinin dəyərləndirilməsi, planlamalar və tətbiqinə dair hesabatlar
  2199₼-dan
Konsaltinq və təlimatlar
 1. Bulud şəbəkə üzrə konsaltinq
  Bulud şəbəkənin qurulması, təhlükəsiz fəaliyyətinə dair təlimatlar və müvafiq konsaltinq
  2199₼-dan
 2. Bulud server üzrə konsaltinq
  Bulud serverin təhlükəsiz fəaliyyətinə dair təlimatlar və müvafiq konsaltinq
  1599₼-dan
 3. Serverdəki hesablar üzrə konsaltinq
  Hesab və məlumat oğrularının müdaxilələrindən qorunmağa dair təlimatlar və müvafiq konsaltinq
  1599₼-dan
 4. Kənar müdaxilədən qorunma
  Bulud serverin kənar müdaxilələrdən qorunması, təhlükəsizlik və dahayanıqlığını təmin edəcək həllərin tətbiqi
  1999₼-dan
 5. Texniki personalın konsaltinqi
  Texniki personalın korporativ informasiya təhlükəsizliyinə dair təlimatlandırılması, konsaltinqi
  2799₼-dan
 6. Təhlükəsizlik dəstəyi xidməti
  Korporativ texniki təhlükəsizliyə dair virtual müştəri xidməti, dəstək və nəzarət
  aylıq 699

Biz, həmçinin, kibertəhlükəsizlik xidməti çərçivəsində şirkətin veb infrastrukturu, xidmət çeşidi və tətbiqlərində ehtimal edilən boşluqlar, kod səhvləri və çatışmamazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılmasını təmin edirik.

Yuxarıda göstərilən xidmət və qiymətlər yalnız tərəfimizdən təqdim edilən bulud server və şəbəkələri əhatə edir. Kənar server və şəbəkələr üçün sorğular fərdi olaraq baxılır və qiymətlər fərqlənə bilər. Sifariş üçün SİFARİŞ FORMASINI doldurmanız xahiş olunur.